Ceník

Jako první při použivání aplikace LevnýRozpočet.cz je nutné naplnit systém vlastními daty, které budete následně používat při tvorbě rozpočtů a cenových nabídek.

V horní části nalezneme formulář, pomocí kterého budete plnit Vaše položky. Ať materiálové či pracovní. Pro přehlednost je možnost položky dělit do kategorií, které si můžete spravovat také sami.

 • Kategorie - zvolte kategorii (slouží pro snadnější orientaci - není povinné)
 • Název produktu - pojmenování položky, např. cena práce, kabel 3x1,5 .. (povinné pole)
 • Jednotka - zkratka jednotek položky, např. ks, m2, h .. (povinné pole)
 • Cena materiál - cena materiálu za jednotku, jen čiselná hodnota
 • Nákupní cena - slouží jen pro rychlý přehled rozdílu cen (nepovinné pole)
 • Cena práce - cena práce za jednotku
 • Pozn.: musí být vyplněna cena materiálu nebo práce, případně obojí

Ve zbývající části stránky je kompletní seznam uložených položek rozdělený dle kategorií. Všechny položky lze editovat či smazat. Smazané položky z tohoto seznamu zůstávají i nadále uložené v Zakázkách.

Nahoru

Zakázky

V horní části nalezneme zelené tlačítko "Nová zakázka". Po kliknutí se otevře formulář pro vložení nové zakázky.

Ve zbývající části stránky je kompletní seznam všech Vašich zakázek s akčními tlačítky "Detail zakázky" a "Smazat zakázku".

Nahoru

Nová zakázka

Formulářové pole:

 • Název zakázky - max. 100 znaků (povinné pole)
 • Kontaktní osoba - max. 100 znaků (povinné pole)
 • Datum zahájení - formát DD.MM.YYYY - 20.12.2018 (povinné pole)
 • Datum ukončení - formát DD.MM.YYYY - 20.12.2018 (nepovinné pole)
 • Dohodnutá cena - pouze číselné hodnoty (nepovinné pole)
 • Stav zakázky - slouží k přehledu zakázek
 • Korekce cen materiálu - procentuální navýšení či snížení cen materiálu. Např: "50" (50% zvýšení ceny). "-50" (50% snížení ceny)
 • Korekce cen práce - procentuální navýšení či snížení ceny práce. Např: "50" (50% zvýšení ceny). "-50" (50% snížení ceny)
 • Popis - slouží k popsání zakázky či k poznámkám
Nahoru
Nahoru

Detail zakázky

V horní části stránky nalezneme formulář pro úpravu detailů zakázky. Popis polí nalezneme v části Nová zakázka.
V pravé horní části jsou kontrolní součty cen za materiál a práci pro zakázku.

 • celková cena materiálu
 • celková cena práce
 • součet cen

Všechny tři částky se přepočítávají dle aktuálního nastavení korekce cen i dle aktuálního stavu přidaných položek materiálu a práce.

Ve střední části stránky se nachází červené tlačítko "Správce položek", kde editujete a přidávate nové položky k zakázce, a modré tlačítko "Uložit do PDF", které slouží k uložení kompletního výpisu zakázky do PDF. Tento PDF soubor lze snadno tisknout či zasílat klientovi.

V druhé polovině stránky naleznete kompletní soupis všech položek přidaných k zakázce. Ceny materiálu i práce se přeopočítávají dle aktuálního nastavení korekcí cen.

Nahoru

Správce položek

Tato část aplikace je opět rozdělena na dvě části.
Horní polovina slouží pro vyhledávání uložených položek a následnému přidání k zakázce, které provedete vepsáním množství (číselná hodnota) a následným potvrzením zeleným tlačítkem "Vložit".

V dolní polovině je aktuální seznam přidaných položek k zakázce. Každou položku lze modrým tlačítkem "Upravit" či červeným "Smazat". Dále je zde k nalezení tlačítko "Vložit jednorázovou položku". Tato funkce slouží ke vkládání položek, které se va Vašem portfoliu objevují jen občas. Tímto způsobem je možné vkládát jak materiální, tak i pracovní položky. Jednorázové vkládání funguje stejně jako trvalé položky.

Nahoru

Uložit do PDF

Toto tlačítko Vám vygeneruje a nabídne ke stažení PDF soubor s detaily zakázky a kompletním seznamem položek. Ceny položek jsou ovlivněny nastavením procentuálních korekcí. Soubor PDF lze snadno tisknout a rozesílat svým klientům.

Nahoru

Smazat zakázku

Tato část aplikace kompletně odstraní požadovanou zakázku ze seznamu včetně všech položek a detailů. Smazání je třeba potvrdit. V případě smazání již nelze nijak zakázku obnovit.

Nahoru